logo civil care 250

Ontwerp zonder titel 53

Bio Sander van Arum
Zoals veel professionals wil ik me inspannen om goede zorg toegankelijk te maken voor iedere burger, ongeacht zijn of haar uitgangspositie. Een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid en solidariteit geeft me de energie en de strijdbaarheid om samen met anderen in onze maatschappij betere kansen te scheppen voor mensen die met te veel tegenslag te kampen hebben om een goed genoeg leven te kunnen leiden.
Als orthopedagoog, psychotherapeut en systeemtherapeut; voorheen o.a. hoofd behandelzaken bij De Waag Nederland en voorzitter sectie forensische systeemtherapie NVRG - heb ik zowel de kracht van behandeling leren zien als ondervonden dat er een veel bredere inzet nodig is bij cliënten met structureel onveilige relaties. Systeemgericht denken en handelen strekt zich ook uit tot de samenwerking van professionals zelf. De visie en de methodiek op gefaseerd samenwerken die Linda Vogtländer en ik daarvoor hebben ontwikkeld is een weerslag van 15 jaar met vallen en opstaan leren en verbeteren. Dat stelt mij in staat zeer verschillende partijen te inspireren methodisch samen te werken met elkaar en met cliënten om stabiele veiligheid te realiseren.

terug naar Ons Team