logo civil care 250

Programma Geweld Hoort Nergens Thuis

Het landelijk programma, opgezet in samenwerking tussen het Ministerie van VWS, Justitie en Veiligheid en de VNG ondersteunt de regio's in Nederland langs drie actielijnen:

  1. Eerder en beter in beeld
  2. Stoppen en duurzaam oplossen
  3. Specifieke groepen

Civil Care is als exclusieve partner door het programma gevraagd mee te denken met de ontwikkeling en implementatie van haar actielijnen vanuit de inhoud, met name voor actielijn 2. 

Jolanda van Boven en Peter Gunst

Jolanda van Boven wordt door velen gezien als één van de toonaangevende juridisch specialisten op het gebied van privacy en gezondheidszorg. Niet alleen ondersteunt zij de inhoudelijke visie van de Stichting Civil Care, maar ze beschouwt implementatie van de visie volgens het GSV-model als een belangrijk hulpmiddel waarmee gemeenten en professionele instellingen conform de regels van de AVG, verantwoord informatie kunnen delen. Jolanda wordt, met haar zakelijk partner Peter Gunst, gevraagd om informatiedeling tussen samenwerkende professionals vanuit hun specifieke deskundigheid te ondersteunen, als zelfstandig onderdeel van de implementatie van het GSV-model.

Amsterdams Universitair Medisch Centrum en GGD Amsterdam

Frank Hazeleger is een promovendus die bij hoogleraar Arne Popma onderzoek doet met de titel: "Meten = Weten, de kunst van de veiligheid binnen huiselijke relaties te meten". In het onderzoek wordt voortgeborduurd op het begrip van veiligheid en het gebruik van de veiligheidsschaal, zoals deze wordt toegepast door Civil Care. Linda Vogtländer en Sander van Arum zijn lid van de begeleidingscommissie.