logo civil care 250

Een groeiend aantal regio's, gemeenten en instellingen gaat over tot implementatie van de visie op "gefaseerde ketensamenwerking", zoals geformuleerd door Linda Vogtländer en Sander van Arum. Het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis, de afwegingskaders voor de Meldcode Huiselijk Geweld en het programma van de justitiepartners Veiligheid Voorop dragen er aan bij dat deze ontwikkeling zich met grote snelheid doorzet.

Juist om deze reden hebben Linda Vogtländer en Sander van Arum besloten om de Stichting Civil Care op te richten. We ondersteunen de partijen die volgens de visie willen werken vanuit de inzichten en ervaring die tot de visie hebben geleid. En door om een doorlopend leer- en ontwikkelingsproces te faciliteren, waarbij eenieder toegang heeft tot ervaringen van anderen. We doen in de praktijk steeds nieuwe inzichten op en ontwikkelen steeds nieuwe toepassingsmogelijkheden, opleidingen en instrumenten die voor onze opdrachtgevers waardevol blijken te zijn. 

Intussen leiden we (gefaseerd) een team van ervaren en deskundige professionals op in de achtergrond en toepassing van de visie. Zij zijn degenen die - met ons - onze opdrachtgevers ondersteunen, adviseren en opleidingen of deskundigheidsbevordering uitvoeren. Uiteindelijk zal Civil Care een kwalitatief hoogwaardig team van professionals omvatten, die de ontwikkeling en implementatie van de visie naar de volgende generatie kan doorzetten. Om samen, voor steeds meer mensen, bij te dragen aan het doorbreken van de patronen van structurele onveiligheid.